Klubben

Om klubben

Luleå Brottarklubb sysselsätter ca 75 st aktiva brottare i åldrarna 5 år och uppåt. Till detta kommer alla föräldrar. I LBK löser man ett familjemedlemskap vilket innebär att alla i familjen är delaktiga i föreningen.

Vår policy är att Luleå Brottarklubb

  • bedriver en absolut drog- och doping fri verksamhet.
  • inte är könsdiskriminerande.
  • gör ingen skillnad med anledning av ursprung.
  • låter alla aktiva brottare utvecklas i sin egen takt.
  • tar hänsyn till individens behov.
  • strävar efter att alla medlemmar är goda föredömen.