Avgifter

Medlemsavgift

Medlemsavgiften ska betalas från första träningstillfället.

Om ni väljer att sluta med brottningen efter tre till fyra veckor, så ta kontakt med vår kassör, så får ni tillbaka avgiften förutom 100 kr som vi tar i administrativ avgift.

I medlemsavgiften ingår det 5 balar med toalettpapper. Dessa säljer ni sedan vidare till vänner och bekanta för 230 kr/bal. Vilket i praktiken innebär att årsavgiften är 1050 kr lägre.

Information om var och när det ska hämtas kommer senare under hösten.

Årsavgiften är följande för de olika grupperna 2022/2023:

Nybörjar/mellangrupp2150 kr/deltagare/säsong
Utveckling/elitgrupp2350 kr/deltagare/säsong
Bankgironummer5940-6769
Swish-nummer123 162 70 90

Betalningen ska märkas med brotttarens för och efternamn samt vilken grupp som brottaren tillhör. (E.x Nils Nilsson, Knattegr.)


Resekostnader till tävling

Före avresa skall avgifterna vara inbetalda på LBK:s bankgirokonto 5940-6769 eller till Swish-nummer 123 162 70 90. Priset för varje resa kommer att finnas synligt i anmälan till tävlingen.Uppge alltid namn och syfte med inbetalningen.