Avgifter

Medlemsavgift

Avgifter för respektive grupp är medlemsavgift+träningsavgift (varav 300 kr är medlemsavgift) och gäller hela träningssäsongen höst/vår.

Avgifterna skall betalas från första träningstillfället för varje säsong.

Nya brottare har en prövoperiod på 3 veckor och får avgiften återbetald, utom 100 kr i administrativ avgift. Meddela avslut till tränare.

Betalning via Bankgiro 5940-6769 eller swish 123 162 70 90. Märk betalning med brottarens namn samt vilken grupp (Nils Nilsson, knatte tis)

Den totala Årsavgiften för de olika grupperna 2023/2024 är följande:
GruppAvgift per år
Brottarlekis300 kr
Knatte700 kr (+100 kr för deltagande i fristil)
Nybörjar/mellangrupp1100 kr (+100 kr för deltagande i fristil)
Utveckling1300 kr (+100 kr för deltagande i fristil)
Motionär300 kr

Försäljningar

Information om obligatoriska och frivilliga försäljningar kommer löpande på klubbens Facebooksida ”Luleå Brottarklubb medlemssida” (sök medelmsskap om ni inte redan gjort det) samt här på hemsidan under ”Senaste nytt”

I övrigt har samtliga medlemmar (och föräldrar) ett åtagande att ställa upp som funktionärer på klubbens egna arrangerade tävlingar.