Träningslokal

Luleå Brottarklubb har sin lokal i Luleå Energi Arena. För att hitta lokalen går du in igenom entrén på baksidan, ta trapphuset längst ner och ta till vänster. Lokalen ligger rakt fram i korridoren, granne med boxningslokalen. Lokalen heter F1-hallen och rymmer två brottarmattor.

Inne i lokalen finns en anslagstavla med information som anhöriga behöver ta del av.